Utrzymanie systemów informatycznych

Skuteczna opieka nad środowiskiem systemowym staje się niezbędna dla utrzymania ciągłości działalności. Prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych jest kluczowe dla efektywnej pracy i osiągnięcia sukcesu firmy. Kompleksowe usługi utrzymania systemów informatycznych zapewniają stabilność, bezpieczeństwo oraz ciągłość operacyjną.

Bezpieczeństwo danych jest kluczowe. Proponuję skuteczne rozwiązania backupu, regularnie sprawdzane i testowane, aby w przypadku awarii umożliwić szybkie oraz kompleksowe odzyskiwanie danych. Regularne monitorowanie systemów informatycznych pozwala wykrywać potencjalne problemy jeszcze przed ich wystąpieniem. Dzięki zaawansowanym narzędziom diagnostycznym, możemy identyfikować i eliminować ewentualne awarie.

Opieka nad środowiskiem systemowym (Serwery Aplikacyjne)
 • Analiza zajętości zasobów. Oczyszczanie przestrzeni dyskowej z niepotrzebnych plików.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego i narzędziowego.
 • Usuwanie awarii i rozwiązywanie problemów związanych z infrastrukturą IT.
 • Monitoring zasobów oraz kluczowych procesów biznesowych.
 • Analiza aktualnej konfiguracji i wdrożenie dobrych praktyk poprawiających wydajność i bezpieczeństwo.
Opieka nad środowiskiem bazodanowym
 • Administracja bazami danych.
 • Tworzenie i odtwarzanie backupów.
 • Monitoring procesów bazodanowych.
 • Analiza kosztów zapytań i ich optymalizacja (np. SQL Tuning).
 • Optymalizacja wydajności baz danych.
 • Analiza zajętości przestrzeni dyskowej.
Czynności naprawcze i rozwojowe:
 • Zapewnienie wsparcia użytkowników systemów informatycznych w zakresie merytorycznym (funkcjonalność).
 • Wsparcie techniczne mające na celu pomoc w utrzymaniu systemu informatycznego.
 • Rozwiązanie problemów wymagających wiedzy specjalistycznej z zakresu IT (np.: Administracja Systemami Windows Server, rozwiązywanie problemów sieciowych, Administracja bazami danych).
 • Wsparcie i wdrożenie nowych rozwiązań opartych o dedykowane narzędzia i aplikacje informatyczne.
 • Integracja z produktami i utrzymanie dedykowanych rozwiązań innych dostawców.
 • Tworzenie i rozwój dokumentacji.
 • Wizyty serwisowe w siedzibie klienta.