Kopie bezpieczeństwa

O kopiach zapasowych można powiedzieć wiele, jak chociażby to, że kopie zapasowe można tworzyć na różne sposoby (automatycznie, ręcznie lub hybrydowo). Niezależnie od sposobu tworzenia kopii należy określić ich zakres oraz wymagania co do przebiegu samego procesu sporządzania kopii zapasowych.

Tworzenie kopii zapasowych jest koniecznością nie tylko z punktu widzenia ciągłości biznesu, ale także w świetle przepisów RODO, które nakazują wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych stosowne do istniejących rodzajów ryzyka. Ryzyko utraty, zniszczenia lub celowego albo przypadkowego usunięcia danych jest jednym z podstawowych rodzajów ryzyka istniejących w kontekście przetwarzania danych osobowych. I właśnie tworzenie skutecznych kopii zapasowych jest najlepszą metodą ograniczenia tego ryzyka.

Aktualne kopie zapasowe danych są bezcenne. Dla wielu osób temat jest dość irytujący, należy bowiem zastanowić się nad kilkoma kwestiami: określić zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii danych, miejsce wykonywania i przechowywania, minimalną liczbę przechowywanych kopii zapasowych, określić jakie oprogramowanie i urządzenia będą do tego potrzebne, sposób zabezpieczenia dostępu do kopii bezpieczeństwa itp.

Metoda ochrony danych przed zniszczeniem i utratą, polegająca na wykonywaniu ich kopii bezpieczeństwa na nośnikach zewnętrznych to właśnie istota backupu danych. Jeżeli więc na dysku komputera znajdują się ważne informacje dla firmy, należy czym prędzej sporządzić ich kopię zapasową. W przypadku gdy nie wykona się kopii informacji i zostaną one utracone, ich odzyskanie nie będzie możliwe. Częstość wykonywania backupów zależy od ważności informacji, powinna być tak dobrana, aby utrata informacji od chwili wykonania poprzedniej kopii zapasowej nie była zbyt kosztowna. Oczywiście nie trzeba za każdym razem kopiować wszystkich informacji.

W zależności od tego, przed jakimi zdarzeniami losowymi chronimy nasze informacje, kopia może znajdować się w różnych miejscach. Jeśli dane mają być zabezpieczone na wypadek pożaru lub włamania, to kopia zapasowa powinna znajdować się w innym pomieszczeniu lub nawet budynku. Jeśli natomiast chce się zabezpieczyć informacje przed hackerem komputerowym, to kopia może znajdować się w tym samym pomieszczeniu.

Zasada 3-2-1 to prosta do zapamiętania nazwa podejścia do zabezpieczenia zasobów, która sprawdza się w niemal każdej sytuacji. Polega ona na tym, żeby tworzyć i przechowywać co najmniej trzy kopie zapasowe danych, następnie żeby przechowywać dwie kopie zapasowe na różnych urządzeniach i wreszcie, aby jedna kopia zapasowa znajdowała się w innej lokalizacji niż siedziba firmy czy wyznaczona serwerownia.

Kopie zapasowe można wykonywać z wykorzystaniem wszystkich dostępnych rodzajów pamięci masowych (napędy taśmowe, dysk twardy, CD-R/RW, itp.).

Oferta przygotowania i wdrożenia procedury automatycznego tworzenia kopii zapasowych skierowana jest do wszystkich dla których samodzielne opracowanie procedury jest nazbyt skomplikowane.