Unifikacja danych

Unifikacja jest to proces, który ma na celu zmniejszenie różnorodności danych zgromadzonych w zasobach bazodanowych poprzez ich ujednolicenie. Ujednolicenie, to inaczej sprowadzenie czegoś do jednej postaci lub do jednej normy. Mam nadzieję, że poniższy przykład okaże się wystarczający w zrozumieniu procesu unifikacji danych.

PRZYKŁAD UNIFIKACJI

Innymi słowy, jeśli w wyniku rejestracji danych np. numerów identyfikacyjnych takich jak NIP, REGON, numery telefonów itp. użyto znaków interpunkcyjnych czy odstępowych takich jak: spacja, myślnik itp. – jak to przedstawiono w poniższej tabeli

idimięnazwiskoniptelefondial_code
25396JanKowalski111 111 11148 509 115 116
1568JanKowalski222-22-22-222509-115-116
458JanKowalski333-333-33-330-48 509 115-116
35621JanKowalski444 444 44 44+(48) 509 115 116
Tabela z danymi przed unifikacją

to wynikiem unifikacji danych będzie masowa eliminacja znaków nadmiarowych i doprowadzenie danych do spójnego charakteru co przedstawiono w tabeli poniżej.

idimięnazwiskoniptelefondial_code
25396JanKowalski111111111150911511648
1568JanKowalski2222222222509115116
458JanKowalski333333333350911511648
35621JanKowalski444444444450911511648
Tabela z danymi po unifikacji

Po co komu unifikacja?

Często w wyniku rozwoju oprogramowania i usług powiązanych, wymagany jest zunifikowany format danych identyfikacyjnych co powoduje powstawanie błędów wymiany informacji w wyniku niespójności danych. Proces unifikacji wyeliminuje potencjalne problemy podczas wymiany danych i znacząco przyczyni się do wzrostu efektywności pracy.

Mierzysz się problemami związanymi z niespójnością danych? Pomyśl o ich unifikacji. Zapraszam do kontaktu.