Współpraca stała

W Twojej firmie pojawiają się problemy techniczne, które uniemożliwiają pracę, zarówno Tobie jak i Twoim pracownikom? Pomogę Ci je rozwiązać przez telefon lub logując się zdalnie za Twoją zgodą na Twoim komputerze.

Wsparcie podstawowe w cenie 59 zł + VAT / m-c

W ramach usługi otrzymasz pomoc:

  • w podłączeniu komputera lub drukarki do sieci,
  • w konfiguracji Windows, programu pocztowego i bezpieczeństwa,
  • aktywacji i korzystaniu z oprogramowania Office (word, excell, powerpoint)

oraz w innych problemach napotkanych podczas codziennej pracy z użyciem komputera.

Wsparcie rozszerzone 89 zł + VAT / m-c

Wsparcie IT w wersji rozszerzonej to usługa wsparcia podstawowego plus dodatkowo:

Wsparcie podczas wdrożeń oraz eksploatacji:

  • oprogramowania branżowego,
  • certyfikatów kwalifikowanych,
  • szyfrowania korespondencji e-mail,
  • dostępu do zewnętrznych systemów informatycznych (SI CEPIK, CBDNKW, OGNIVO, e-Komornik)
  • portali publicznych (KRZ, PUE-ZUS, e-PUAP, EPU)

Aby skorzystać ze wsparcia należy po podpisaniu umowy pobrać i zainstalować rezydentny moduł kliencki TeamViewer Host.

Zgodnie z polityką bezpieczeństwa organizacji oraz zasadami grup, moduł kliencki zostanie indywidualnie skonfigurowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Ceny wsparcia dotyczą jednego urządzenia i obowiązują wyłącznie klientów związanych umową współpracy stałej. Obowiązują limity czasowe.