Pomoc zdalna

Oferuję świadczenie usług Pomocy Zdalnej z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania firmy TeamViewer w trybach ekonomicznym (uzgodniony termin udzielenia wsparcia)
ekspresowym +100% (wsparcie natychmiastowe),
w trzech taryfach czasowych:

  • BT – Business Time – Taryfa Normalna (8-16) 
  • OT – Over Time – Taryfa Nadgodzinowa (6-8 oraz 16-20) w cenie BT +50%
  • ON – Over Night – Taryfa Nocna (20-6) w cenie BT + 100%