Procedura instalacji pamięci

Krok 1 – Przygotowanie
 • Upewnij się, że moduł pamięci jaki chcesz zainstalować jest zgodny z Twoim komputerem. Informacje na temat zgodności znajdziesz w specyfikacjach technicznych komputera i modułu pamięci.

Jeśli nie wiesz jakiego rodzaju pamięci potrzebuje Twoje urządzenie, proponuję zlecić modernizację urządzenia wykwalifikowanemu informatykowi. W tym celu zapraszam do kontaktu.

Krok 2 – Wyłącz komputer
 • Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilania. W przypadku komputerów przenośnych dodatkowo usuń baterię zasilającą.
 • Upewnij się, że odłączyłeś wszelkie źródła zasilania.
 • Po odłączeniu źródeł zasilania wciśnij przycisk włączenia komputera co ma na celu rozładowanie jakiejkolwiek energii zgromadzonej w kondensatorach urządzenia.
Krok 3 – Otwórz obudowę
 • Zlokalizuj gniazda rozszerzające pamięć komputera, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi Twojego urządzenia.
Krok 4 – Uziem się!
 • Przed dotykiem jakichkolwiek komponentów elektronicznych upewnij się, że najpierw dotkniesz niemalowanego, uziemionego przedmiotu, aby wyładować energię statyczną przechowywaną na odzieży lub ciele.
Krok 5 – Wyjmij istniejące moduły pamięci
 • Jeśli wszystkie gniazda są pełne, trzeba będzie usunąć mniejsze moduły pojemności, aby umożliwić miejsce dla modułów większej pojemności.
 • Do usunięcia modułu wykorzystuje się zakładki wyrzutowe. Poprzez wypychanie na zewnątrz zakładek wyrzutowych moduł wyskoczy z gniazda, a następnie może zostać usunięty.
Krok 6 – Zainstaluj nowe moduły pamięci
 • W przypadku większości instalacji moduły DDR mogą być zainstalowane w dowolnej kombinacji; istnieją jednak niektóre modele wymagające określonej sekwencji instalacji; więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi Twojego urządzenia.
 • Włożyć moduł do dostępnego gniazda rozszerzającego. Zauważ, jak moduł jest przyłączony do gniazda. Zapewnia to, że moduł może być podłączony do gniazda tylko w jeden sposób. Mocno naciśnij moduł upewniając się, że jest prawidłowo umieszczony w gnieździe. Zakładki wyrzutów na każdym końcu gniazda automatycznie przechylą się w pozycję zablokowaną. Powtórz tę procedurę dla instalowanych przez Ciebie wszystkich dodatkowych modułów.
Krok 7 – Zamknij obudowę
 • Po zainstalowaniu modułu lub modułów należy zamknąć komputer.
 • Ponownie zainstaluj wszelkie źródła zasilania odłączone w trakcie procesu instalacji.
Zainstalowałeś pamięć RAM!
 • Włącz komputer i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi komputera, które opisują kroki (jeżeli istnieją) niezbędne do rozpoznania nowo zainstalowanej pamięci. (w większości przypadków jest to zbyteczne).

Jeśli jednak nie czujesz się na siłach samodzielnie dokonać wymiany pamięci, z chęcią zrobię to dla Ciebie!