Kilka słów o finansowaniu IT

Finansowanie inwestycji IT może objąć zarówno sprzęt komputerowy, zakup licencji jak i wdrożenie całego systemu informatycznego.

Z pośród dostępnych na rynku źródeł finansowego wsparcia inwestycji, na uwagę zasługują:

  • dotacje unijne
  • leasing operacyjny IT
  • kredyt bankowy

Co możemy sfinansować i w jakiej wielkości wsparcie uzyskać?

Dotacje Unijne – to nowa perspektywa finansowa przeznaczona dla mikro, małych czy średnich firm, wspierająca realizację licznych projektów inwestycyjnych w celu poprawy ich konkurencyjności na rynku. Warto pamiętać, aby w przypadku dotacji sprawdzać dokładnie terminy naborów wniosków. Spóźniając się możemy stracić szansę na uzyskanie dofinansowania.

Kto może uzyskać wsparcie?

Środki z dotacji unijnych może uzyskać każda firma, zatrudniająca nie więcej niż 250 osób. Kolejnym istotnym kryterium jest współpraca firmy minimum z dwoma przedsiębiorcami lub rozwój czy planowane rozpoczęcie działalności w oparciu o rozwiązania B2B. Model B2B to ogół relacji między firmą a jej partnerami (dostawcami, dystrybutorami, pośrednikami), przy czym wymiana danych między firmami odbywa się za pomocą elektronicznych systemów teleinformatycznych (np. systemy ERP z platformą B2B).

Wysokość wsparcia to nie wysokość kosztów całego projektu a wielkość dotacji jaką można na ten projekt uzyskać. Sfinansować możemy inwestycje od 20 tyś. nawet do 2 mln. Fundusze z dotacji unijnych mogą sfinansować:

  • usługi informatyczne, wdrożeniowe i techniczne- do 50%
  • środki trwałe (serwery, komputery)- do 70%
  • usługi doradcze, analizy przedwdrożeniowe- do 50%
  • szkolenia pracowników- do 45%
  • wartości prawne i niematerialne (np. licencje)- do 70%

Co możemy sfinansować w ramach umowy leasingowej i w jakiej kwocie?

Leasing operacyjny IT – podobnie do kredytu, lecz w elastyczniejszej formie ze względu na uproszczone procedury. Należy pamiętać, że w przypadku leasingu sprzętu Informatycznego może być wymagany wkład własny.

Zastanawiając się nad leasingiem czy kredytem należy przede wszystkim przeanalizować wielkość planowanych inwestycji i obecną sytuację finansową. Leasing w porównaniu do kredytu w dużo mniejszym stopniu obciąży zdolność kredytową co może mieć znaczenie przy kolejnych modernizacjach.

W ramach leasingu operacyjnego możemy sfinansować zakup sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem już od kwoty 1000 zł netto w maksymalnym okresie 36 spłat. Niestety w przypadku leasingu nie ma możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy (za wyjątkiem cesji), a korzystając z takiego źródła finansowania firma nie może rozliczyć podatku VAT z góry. Możemy także napotkać trudności w przypadku, gdy chcielibyśmy leasingiem objąć rzeczy używane.

W zakresie Finansowania IT posiadam zawartą umowę o współpracy z EFL SA .

Kredyt bankowy czyli co możemy sfinansować?

Kredyt bankowy – to bardzo elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorca może sfinansować nawet bardzo skomplikowane inwestycje. Musimy pamiętać, że banki mają swoje procedury i zanim wyznaczą  maksymalną kwotę którą mogą pożyczyć, wnikliwie sprawdzą zdolność kredytową  pożyczkobiorcy. Kredyt jest dostępny dla każdej mikro, małej czy średniej firmy, która planuje swój rozwój poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT.

Uzyskanie kredytu jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. To rozwiązanie jest praktycznie niedostępne dla nowopowstającej kancelarii ze względu na brak zdolności kredytowej. Trzeba również brać pod uwagę fakt, że kredyt bankowy ma w porównaniu z innymi instrumentami na rynku najwyższe oprocentowanie i jest stałym obciążeniem dla kredytobiorcy.

Środki w ramach kredytu bankowego możemy przeznaczyć na zakup wszelkiego rodzaju środków trwałych (serwerów, komputerów, drukarek, skanerów, oprogramowania i innych).