Rozwój kompetencji – inwestycja w wiedzę i umiejętności

W obliczu dynamicznego rozwoju dziedziny Informatyki kompetencje zawodowe ulegają nieustannej dezaktualizacji. Ciągłe podnoszenie kompetencji jest zatem kluczowym sposobem rozwoju zawodowego. Inwestycja w wiedzę i umiejętności z zakresu niezbędnego do świadczenia usług informatycznych oraz nabywanie nowych umiejętności wpływają na sposób w jaki wykonujemy zadania, czyli jakość świadczonych usług.

Z upływem czasu zmianom ulegają zarówno nasze cechy osobowości oraz związane z nimi kompetencje miękkie, jak i poziom nabytych umiejętności, czyli kompetencje twarde często określane mianem bazowych, podstawowych albowiem stanowią wiedzę z zakresu niezbędnego do wykonywania usług.

Rozwój technologiczny stawia przed współczesnymi organizacjami niebywałe szanse, lecz wiążą się z nimi poważne wyzwania. Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, nieustannie rozwijam swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach informatycznych oraz językowych.

Cyberprzestępczość jest zagrożeniem mogącym dotknąć organizacje niezależnie od ich rozmiaru czy pozycji na rynku. Odpowiednie zrozumienie aktualnych zagrożeń atakami cybernetycznymi oraz funkcjonowania mechanizmów pozwalających minimalizować ich skuteczność jest kluczowe z perspektywy współczesnych organizacji, wobec czego w ramach ciągłego rozwoju kompetencji twardych podjąłem studia na nowym kierunku informatycznym o specjalności „Cyberbezpieczeństwo i technologie chmurowe”.